Tietopaketti: presidentinvaalit
Vuoden 2018 presidentinvaalissa on ehdolla kolme samaa henkilöä kuin vuonna 2012: Haavisto, Niinistö ja Väyrynen. Mitkä olivat kuusi vuotta sitten ratkaisevat vaalipiirit? Valmistaudu vaalituloksen vastaanottamiseen tankkaamalla Ajatuspaja Toivon tietopaketti suoran kansanvallan presidentinvaaleista.
Selvitykset Vaalianalyysit
#Makuvaalit – pientä hienosäätöä maakuntavaaleihin
Maakuntavaalit eivät ole rutiiniharjoitus, vaan merkittävä pilotointi. Vaalit järjestetään, jotta saadaan valittua uudet maakuntavaltuustot edustamaan uutta hallinnon tasoa. #Makuvaalit-julkaisussa tutkijat, poliitikot, viranhaltijat ja toimittaja kirjoittavat näkemyksiään maakuntauudistuksesta ja maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Julkaisussa esitetään kriittisiä arvioita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.
Selvitykset
Puolueiden kaupunkikannatus
Puolueiden kaupunkikannatus on analyysi vuoden 2017 kuntavaaleista yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Puolueiden välillä on merkittäviä eroja valtakunnallisen ja kaupunkikannatuksen välillä. Kaupungitkaan eivät ole lainkaan samanlaisia. Analyysi haastaa keskustelemaan ehdokaslistojen pituudesta – ovatko pitkät listat demokratian edellytys vai sittenkin poliittisen osallistumisen hidaste?
Selvitykset Vaalianalyysit
Sosiaalinen media
Ajatuspaja on julkaissut kattavan yleisteoksen sosiaalisen median eri muodoista ja keskeisimmistä käyttötavoista. Myös viimeisimmät tutkimustulokset sosiaalisen median roolista vaalikampanjoissa esitellään, samoin esimerkkejä kehittyneistä käyttötavoista ja pohdintaa sosiaalisen median maailmassa vaikuttamisest
Selvitykset
Oikeistopopulismin monet kasvot
Perussuomalainen jytky on herättänyt kiinnostusta. Mistä populismissa on kysymys? Miten se eroaa esimerkiksi äärioikeistolaisuudesta tai konservatismista? Miten populismin tunnusmerkit näkyvät suomalaisissa puolueissa ja niiden vaalitavoitteissa, olivatko fennomaanit populisteja?
Selvitykset
Go Go, Slow Go, No Go
Vanhustenhuollon tila ja kehitysnäkymät askarruttavat niin lainsäätäjiä kuin kuntapäättäjiä, henkilöstöä, asiakkaita ja heidän omaisiaan. Ikääntyvä ja velkaantuva Suomi luo hankalan lähtökohdan vanhusväestön hoivan ja hoidon turvaamiselle. Mitä palveluja vanhuksille on tällä hetkellä tarjolla ja millaisia palvelut voisivat tulevaisuudessa olla? Millaista on vanhusten arki?
Selvitykset
Metropolimme 2030
Lähestyvät eduskuntavaalit ja hallitusohjelmasta käynnistyvät valmistelut sähköistävät metropolialueen tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Huoli valtakuntamme veturin kilpailukyvystä ja asukkaiden viihtyvyydestä yhdistää yli puoluerajojen, mutta keinoista suotuisan kehityksen turvaamiseksi ollaan eri mieltä – myös puolueiden sisällä. Tällä kirjalla Suomen Toivo -ajatuspaja, Kokoomuksen think tank, haluaa tuoda keskeisten kokoomuspäättäjien näkemyksiä esille ja yleiseen arviointiin. Päätöksenteon rakenteet ja palvelujen tuotantotavat tulevat Helsingin seudulla varmasti muuttumaan, mutta edetäänkö ratkaisuissa kuntien itsehallinnon vai valtiovallan linjausten pohjalta? Kokoomuksella keskeisenä alueen vallankäyttäjänä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan.
Selvitykset
Palveluhaaste
Mitä palveluhaaste tarkoittaa? Miten se toimii? Olisiko palveluhaasteesta apua palvelujen tuottavuuden parantamisessa?
Selvitykset