Puolueiden kannatusrakenne: eduskuntavaalit 2007, 2011 ja 2015
Miten keskusta korvaa listoilta hävinneen "herrakerhon"? Jatkuuko SDP:ssa naisten nousu? Tarvitseeko kokoomus uusia johtotähtiä voittaakseen vaalit? Selvitys v. 2007, 2011 ja 2015 eduskuntavaaleista tarjoaa näkökulmia ja työkaluja vaalivalmistautumiseen.
Analyysit Selvitykset
Vähemmistöhallitusten luvattu maa
Raportissa tarkastellaan Ruotsin syyskuun 2018 valtiopäivävaaleja seurannutta poliittista tilannetta ja sen mahdollisia ratkaisuja maan hallitusmuodon kautta.
Selvitykset
Kiihdytyskaista eurovaaleihin
Mistä poliittisesta ryhmästä tulee Euroopan komission seuraava puheenjohtaja? Jatkuuko keskusta-oikeiston ja keskusta-vasemmiston alamäki? Nouseeko äärioikeiston paikkamäärä? Raportissa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.
Selvitykset
Tietopaketti: presidentinvaalit
Vuoden 2018 presidentinvaalissa on ehdolla kolme samaa henkilöä kuin vuonna 2012: Haavisto, Niinistö ja Väyrynen. Mitkä olivat kuusi vuotta sitten ratkaisevat vaalipiirit? Valmistaudu vaalituloksen vastaanottamiseen tankkaamalla Ajatuspaja Toivon tietopaketti suoran kansanvallan presidentinvaaleista.
Selvitykset
#Makuvaalit – pientä hienosäätöä maakuntavaaleihin
Maakuntavaalit eivät ole rutiiniharjoitus, vaan merkittävä pilotointi. Vaalit järjestetään, jotta saadaan valittua uudet maakuntavaltuustot edustamaan uutta hallinnon tasoa. #Makuvaalit-julkaisussa tutkijat, poliitikot, viranhaltijat ja toimittaja kirjoittavat näkemyksiään maakuntauudistuksesta ja maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Julkaisussa esitetään kriittisiä arvioita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.
Selvitykset
Sosiaalinen media
Ajatuspaja on julkaissut kattavan yleisteoksen sosiaalisen median eri muodoista ja keskeisimmistä käyttötavoista. Myös viimeisimmät tutkimustulokset sosiaalisen median roolista vaalikampanjoissa esitellään, samoin esimerkkejä kehittyneistä käyttötavoista ja pohdintaa sosiaalisen median maailmassa vaikuttamisest
Selvitykset
Oikeistopopulismin monet kasvot
Perussuomalainen jytky on herättänyt kiinnostusta. Mistä populismissa on kysymys? Miten se eroaa esimerkiksi äärioikeistolaisuudesta tai konservatismista? Miten populismin tunnusmerkit näkyvät suomalaisissa puolueissa ja niiden vaalitavoitteissa, olivatko fennomaanit populisteja?
Selvitykset
Go Go, Slow Go, No Go
Vanhustenhuollon tila ja kehitysnäkymät askarruttavat niin lainsäätäjiä kuin kuntapäättäjiä, henkilöstöä, asiakkaita ja heidän omaisiaan. Ikääntyvä ja velkaantuva Suomi luo hankalan lähtökohdan vanhusväestön hoivan ja hoidon turvaamiselle. Mitä palveluja vanhuksille on tällä hetkellä tarjolla ja millaisia palvelut voisivat tulevaisuudessa olla? Millaista on vanhusten arki?
Selvitykset
Metropolimme 2030
Lähestyvät eduskuntavaalit ja hallitusohjelmasta käynnistyvät valmistelut sähköistävät metropolialueen tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Huoli valtakuntamme veturin kilpailukyvystä ja asukkaiden viihtyvyydestä yhdistää yli puoluerajojen, mutta keinoista suotuisan kehityksen turvaamiseksi ollaan eri mieltä – myös puolueiden sisällä. Tällä kirjalla Suomen Toivo -ajatuspaja, Kokoomuksen think tank, haluaa tuoda keskeisten kokoomuspäättäjien näkemyksiä esille ja yleiseen arviointiin. Päätöksenteon rakenteet ja palvelujen tuotantotavat tulevat Helsingin seudulla varmasti muuttumaan, mutta edetäänkö ratkaisuissa kuntien itsehallinnon vai valtiovallan linjausten pohjalta? Kokoomuksella keskeisenä alueen vallankäyttäjänä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan.
Selvitykset
Palveluhaaste
Mitä palveluhaaste tarkoittaa? Miten se toimii? Olisiko palveluhaasteesta apua palvelujen tuottavuuden parantamisessa?
Selvitykset