Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Opiskelijalle Gradupaja tarjoaa sparrausapua ja julkaisualustan. Valmis gradu on pajatyöskentelyssä päätavoite, mutta sitä ennen opiskelijan hommiin kuuluvat blogi-kirjoitukset tutkimussuunnitelmasta, osatuloksista ja johtopäätöksistä. Kirjoitukset julkaistaan vuoden mittaan Ajatuspaja Toivon sivuilla ja niistä viritetään somekeskustelua #gradupaja-tunnisteella.

Gradupaja on Ajatuspaja Toivon vuoden 2018 pilottihanke, joka toteutetaan yhteistyössä Snellman-säätiön kanssa.

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan Gradupajaan, ota pikaisesti yhteyttä Sini Ruohoseen!

 

 

 Gradupajan tekijät:

 

”Olen Janika Takatalo ja opiskelen valtio-oppia Turun yliopistossa. Olen käynyt poliittisten järjestelmien linjan, jossa keskitytään esimerkiksi valtioihin, EU-intistuutioon, demokratiaan ja puolueisiin. Olen erityisen kiinnostunut mm. valtateorioista. Kandissani tutkin valtaindeksien avulla vallan jakautumista Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa vuosina 1957–2015. Valtateoriaa käytän nyt myös gradussani, sillä tutkin ministerien erityisavustajia yhtenä näkökulmana informaatiovalta.

Olen koko opintojeni ajan ollut aktiivinen kansalais- ja opiskelijajärjestöissä ja ollut niissä myös töissä. Viimeisimpänä avustin opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta kaksi vuotta eduskunnassa ja sain siitä hyvää näkökulmaa myös graduprojektilleni. On hienoa olla Toivon gradupajassa mukana, sillä intohimonani on vaikuttaa yhteiskuntaan ja näin voi tehdä myös tutkimuksen ja ajatuspajojen kautta. Toivon graduni herättävän yhteiskunnallista keskustelua ja tuottavan uutta tietoa ministerien erityisavustajista.”​

Blogi: Millainen on keskimääräinen 2010-luvun erityisavustaja ja onko profiili on muuttunut vuosien saatossa?

Blogi: Vallan pyöröovi pyörii – mikä rooli on erityisavustajilla?

Seuraa Janikaa Twitterissä!

 

”Olen Emma Virkkunen, puheviestinnän viidennen vuoden opiskelija Tampereen Yliopistosta. Ensisijaiset kiinnostuksen kohteeni ovat politiikassa ja ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa. Tämän vuoksi olenkin opiskellut sivuaineina sukupuolen- ja politiikan tutkimusta. Nämä teemat yhdistyvät vahvasti sekä nykyisessä eduskunta-avustajan työssäni että gradussani, jossa tulen tarkastelemaan kaupunginvaltuustojen kokousten vuorovaikutteisuutta Twitterissä.

Ajatuspaja Toivon gradupaja on mahtava konsepti, jossa halutaan nostaa esiin tärkeitä yhteiskuntatieteellisiä aiheita. Tämä on mielestäni tärkeä ja kannustava kehityssuunta, siksi onkin hienoa olla mukana Toivon pilottihankkeessa!”

Blogi: Kaupunginvaltuutetut Twitterissä – mikä synnyttää vuorovaikutusta kansalaisen ja kuntapäättäjän välille?

Seuraa Emmaa Twitterissä!

 

 

 

 ”Olen Elisa Kitunen, viestinnän opiskelija Helsingin yliopistosta. Olen opiskellut myös johtamisesta ja valtio-oppia. Opintojen ohessa olen tehnyt aktiivisesti viestinnän töitä aina Kouvolasta Seattleen.

Olen kiinnostunut uusien ideoiden dynamiikasta. Uudistuminen nähdään usein menestymisen mahdollistajana niin yritysmaailmassa kuin valtionhallinnossakin. Se vaatii uusia ideoita, mutta erityisesti yksilöiden kykyä kertoa niistä ja vastaanottaa niitä: kuinka viestiä jostakin, jota ei ikinä ole tehty tai nähty, ja saada muut vakuuttuneeksi asiasta?

Olen harrastanut kilpaurheilua koko ikäni. Otan graduni yhtenä pitkänä kilpailuna, jossa pyrin haastamaan itsestäni – mutta myös muita. Olen jo saanut paljon uusia oivalluksia keskusteluissa eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tässä Gradupaja toimii erinomaisena alustana. Toivon, että tämä aloite toimii yhtenä kimmokkeena tuoda enemmän tutkimustietoon perustuvaa keskustelua Suomeen!”

Seuraa Elisaa Twitterissä!