Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Opiskelijalle Gradupaja tarjoaa sparrausapua ja julkaisualustan. Valmis gradu on pajatyöskentelyssä päätavoite, mutta sitä ennen opiskelijan hommiin kuuluvat blogi-kirjoitukset tutkimussuunnitelmasta, osatuloksista ja johtopäätöksistä. Kirjoitukset julkaistaan vuoden mittaan Ajatuspaja Toivon sivuilla ja niistä viritetään somekeskustelua #gradupaja-tunnisteella.

Gradupaja on Ajatuspaja Toivon vuoden 2018 pilottihanke, joka toteutetaan yhteistyössä Snellman-säätiön kanssa.

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan Gradupajaan, ota pikaisesti yhteyttä Sini Ruohoseen!

 

 

Mukana vuoden 2018 Gradupajassa:

 

 

”Olen Janika Takatalo ja opiskelen valtio-oppia Turun yliopistossa. Olen käynyt poliittisten järjestelmien linjan, jossa keskitytään esimerkiksi valtioihin, EU-intistuutioon, demokratiaan ja puolueisiin. Olen erityisen kiinnostunut mm. valtateorioista. Kandissani tutkin valtaindeksien avulla vallan jakautumista Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa vuosina 1957–2015. Valtateoriaa käytän nyt myös gradussani, sillä tutkin ministerien erityisavustajia yhtenä näkökulmana informaatiovalta.

Olen koko opintojeni ajan ollut aktiivinen kansalais- ja opiskelijajärjestöissä ja ollut niissä myös töissä. Viimeisimpänä avustin opetusministeri Sanni Grahn-Laasosta kaksi vuotta eduskunnassa ja sain siitä hyvää näkökulmaa myös graduprojektilleni. On hienoa olla Toivon gradupajassa mukana, sillä intohimonani on vaikuttaa yhteiskuntaan ja näin voi tehdä myös tutkimuksen ja ajatuspajojen kautta. Toivon graduni herättävän yhteiskunnallista keskustelua ja tuottavan uutta tietoa ministerien erityisavustajista.”​

Seuraa Janikaa Twitterissä!

 


 

 

”Olen Emma Virkkunen, puheviestinnän viidennen vuoden opiskelija Tampereen Yliopistosta. Ensisijaiset kiinnostuksen kohteeni ovat politiikassa ja ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa. Tämän vuoksi olenkin opiskellut sivuaineina sukupuolen- ja politiikan tutkimusta. Nämä teemat yhdistyvät vahvasti sekä nykyisessä eduskunta-avustajan työssäni että gradussani, jossa tulen tarkastelemaan kaupunginvaltuustojen kokousten vuorovaikutteisuutta Twitterissä.

Ajatuspaja Toivon gradupaja on mahtava konsepti, jossa halutaan nostaa esiin tärkeitä yhteiskuntatieteellisiä aiheita. Tämä on mielestäni tärkeä ja kannustava kehityssuunta, siksi onkin hienoa olla mukana Toivon pilottihankkeessa!”

Seuraa Emmaa Twitterissä!