Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetKyselyraportti 2/2024: Keskustan kannattajat ovat lakkokysymyksissä lähempänä päähallituspuolueita

Kyselyraportti 2/2024: Keskustan kannattajat lakkokysymyksissä lähempänä päähallituspuolueita

 

KYSELYRAPORTTI 2.2024 PDF
AINEISTO EXCEL

Ajatuspaja Toivon kyselyssä selvitettiin suomalaisten näkemyksiä lakkoiluun ja työmarkkinasovun löytymiseen. Maaliskuun lopussa kerätyn kyselyaineiston perusteella lakkoiluun suhtautuminen jakaa selvästi näkemyksiä suurimpien eduskuntapuolueiden kannattajien keskuudessa.

Hallituksen ja opposition välinen jakolinja näkyy tuloksissa selvästi lukuun ottamatta keskustan kannattajia. Keskustan kannattajien suhtautuminen lakkoiluun jakaantuu, mutta keskimäärin ne ovat kuitenkin lähempänä kokoomuksen ja perussuomalaisten näkemyksiä kuin muiden oppositiopuolueiden kannattajien mielipiteitä.

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin väittämiin:

  1. Suomen talouden korjaamiseksi hallituksen on vietävä työmarkkinauudistukset läpi, vaikka ammattiyhdistysliike vastustaisi niitä.
  2. Hallitus ja eduskunta saavat tehdä vain sellaisia päätöksiä, joilla on etujärjestöjen hyväksyntä.
  3. Hyväksyn, että hallituksen uudistuksia vastustetaan aiheuttamalla vahinkoa yrityksille.
  4. Pelkään lakkoilun ajavan työpaikkoja ja investointeja pois Suomesta.
  5. Uskon, että lakkoilu on hyvä keino edistää työmarkkinauudistuksista sopimista.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Aineisto kerättiin 26.- 28.3.2024 ja se sisältää 1 317 täysi-ikäisen henkilön vastaukset. Kyselyn toteutti Verian, haastattelut kerättiin Gallup Forumissa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 2,7 prosenttiyksikköä.

KYSELYRAPORTTI 2.2024 PDF
AINEISTO EXCEL


Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Sini Ruohonen
sini.ruohonen@toivoajatuspaja.fi
+358 44 538 8786