Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetKysely: Suomalaiset erittäin myötämielisiä Ukrainan tukemiseen

Kysely: Suomalaiset erittäin myötämielisiä Ukrainan tukemiseen

KYSELYRAPORTTI 5/2023 PDF

Valtaosa suomalaisista olisi valmis lisäämään EU-maiden ja Pohjoismaiden välistä yhteistyötä Ukrainan tukemiseksi. Myös Venäjää avustavien maiden sanktiointia ja painostusta tulisi kyselyn mukaan lisätä. Niin ikään selkeä enemmistö ajattelee, että Ukrainalla on täysi oikeus iskeä venäläisiin sotilaskohteisiin myös Venäjän alueella. Tiedot selviävät Ajatuspaja Toivon teettämästä kyselystä.

Aiemmissa syksyn 2023 aikana toteutetuissa kyselytutkimuksissa on havaittu suomalaisten samanmielisyys ulko- ja turvallisuuspoliittisissa teemoissa. Esimerkiksi suomalaisten EU- ja Nato-myönteisyys ovat olleet ennätyskorkealla tasolla. Sama havainto on tehtävissä tästä kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä Ukrainan tukemisessa.

Mitä vanhempia vastaajia, sitä voimakkaammin nähdään tarvetta lisätä Ukrainan tukemista eri keinoin. Samoin valmius ottaa kantaa kysymyksiin kasvoi sitä mukaa, mitä vanhempi vastaajajoukko oli. Jonkin verran eroa oli sukupuolten välillä; miehet ottivat naisia voimakkaammin kantaa Ukrainan tukemisen puolesta.

Kokoomuksen kannattajat olivat myötämielisimpiä Ukrainan tukemiseksi eri keinoin. Hallituspuolueiden kannat olivat melko lähellä toisiaan lukuun ottamatta kysymystä koskien Pohjoismaiden välistä yhteistyötä. SDP:n ja vihreiden kannattajat olisivat perussuomalaisia valmiimpia lisäämään Pohjoismaiden kesken yhteistyötä puolustusvälineteollisuudessa Ukrainan aseavun turvaamiseksi.

Vaikka vasemmistoliiton kannattajien joukossa oli muita puolueita enemmän hajontaa, oli vastaajien selkeä enemmistö kuitenkin valmis lisäämään tukea Ukrainalle eri muodoissa. Vasemmistoliiton kannattajissa oli lähes kaikissa kysymyksissä eniten ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehdon valinneita.

Puolueita ja niiden kannattajia tarkastellaan nykyään usein niin sanotulla vasemmisto-oikeisto – GAL-TAN-nelikentällä. Kyselyssä ilmeni, ettei Ukrainan tukemiseen liittyviä näkemyseroja ollut juurikaan liberaalivihreiden ja kansalliskonservatiivien välillä. Sen sijaan suhteellisen selkeä ero piirtyi vasemmiston ja oikeiston kannattajien välille.

Tutkimuksen aineisto kerättiin 8. –16.12.2023 Kantarin Forumissa. Aineisto sisältää 2 047 henkilön vastaukset. Kyseessä on Verianin käyttämä vastaajapaneeli, jossa tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 2,1 prosenttiyksikköä.

KYSELYRAPORTTI 5/2023 PDF

KYSELYRAPORTIN 5/2023 DATA-AINEISTO (EXCEL)