Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetPuolueiden kannatusrakenne eduskuntavaaleissa 2023

Puolueiden kannatusrakenne eduskuntavaaleissa 2023

Puolueiden kannatusrakenne eduskuntavaaleissa 2023 (PDF)

Perussuomalaiset ovat sukupuolijaoltaan miesvoittoisin ja vihreät naisvaltaisin puolue. Tämän lisäksi selvityksestä käy ilmi, että miesehdokkaat menestyivät erityisesti keskustassa ja kokoomuksessa, kun taas naiset vasemmistoliitossa ja SDP:ssa. Ehdokasasettelun tasapaino sukupuolijaon osalta onnistui pitkälti eri puolueissa eri vaalipiireissä, mutta äänestäjät suosivat tietyissä puolueissa tietynlaisia ehdokkaita.

Vaikka eduskuntavaaliehdokkaita asetetaan Manner-Suomessa 12 vaalipiirissä erikseen, suurimmatkin puolueet jättivät useita listoja ilman nuoria eli alle 30-vuotiaita ehdokkaita. Nuorten äänestysaktiivisuus kasvoi, mutta kaikilla puolueilla ei ollut tarjontaa vastaamaan kysyntään.

Vaikka vaalit käydään Suomessa erikseen vaalipiireittäin, puolueiden kannatusosuudet muuttuivat trendinomaisesti eri puolella maata. Vain SDP oli poikkeus saaden joissakin piireissä lisäpaikkoja ja joissakin menetyksiä. Muiden suurimpien puolueiden muutokset olivat samansuuntaisia vaalipiiristä riippumatta.

Selvityksessä tarkastellaan valtakunnallisesti ja vaalipiirikohtaisesti seuraavia tietoja kuudesta suurimmasta eduskuntapuolueesta:

  • Ehdokkaiden määrät ja äänimäärät sukupuolittain
  • Ehdokkaiden määrät ja paikkojen määrät neljässä ikäluokassa
  • Vuoden 2019 vaaleihin osallistuneiden ehdokkaiden osuus
    ehdokkaista ja heidän äänimääränsä osuus vaalituloksesta.
  • Äänimäärien, kannatusosuuksien ja paikkamäärien muutokset vuoden 2019 ja 2023 vaalien välillä 

Selvityksen data-aineistot on kerätty Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta ja analysoitu Ylen tulospalvelua hyödyntäen. Selvityksen ovat laatineet VTM Sini Ruohonen, LuK Arvi Tolvanen ja VTK Emma Hyvärinen.

Puolueiden kannatusrakenne eduskuntavaaleissa 2023 (PDF)