Suomen Nato-strategia

Suomen Nato-strategia PDF

Ajatuspaja Toivon ja Wilfried Martens Centre for European Studies -ajatushautomon yhteisjulkaisussa pureudutaan tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen. Mitä Suomi voi odottaa Natolta ja mitä tarjottavaa Suomella on liittokunnalle? Mikä muuttuu, mikä vahvistuu ja mikä on Suomen kannalta oleellista tunnistaa?

Kymmenen asiantuntijaa avaavat tilannetta eri näkökulmista Ruotsista Venäjään, arktiselta
alueelta EU-politiikkaan ja Suomen varusmiespalveluksen kehittämisestä Naton laajentumiseen.

 

Sisältö

Pauli Aalto-Setälä
Kansallisesta resilienssistä transatlanttiseksi kriisikestävyydeksi

Marko Palokangas ja Elina Riutta
Asevelvollisuuden positiiviset vaikutukset yhteiskunnan kriisinsietokykyyn ja varautumiseen

Ulla Gudmundson
Ruotsi, Suomi ja Nato

Iro Särkkä
Turpovaihteelta turbovaihteelle: Suomi ja pohjoismaisen yhteistyön uusi suunta

Ville Kaunisto
Euroopan unioni ja Nato – Käsi kädessä vai reppuselässä?

Kristian Suominen
Nato arktisella alueella

Sinikukka Saari
Venäjän reaktiot Suomen Nato-jäsenyyteen ja muuttuneeseen geostrategiseen asemaan

Vladimir Milov
Miten Venäjän ja Naton välinen suhde muuttui Suomen ja Ruotsin liittyessä Natoon?

Tuomas Forsberg
Naton laajentuminen ja Suomi

 

Suomen Nato-strategia PDF

 


Finland’s NATO strategy

 

This is Ajatuspaja Toivo and Wilfried Martens Centre for European Studies think tanks’ joint publication. It has an important and current topic; Finland’s NATO-strategy.

What can Finland expect from NATO and what does Finland have to offer the alliance? What will change, what is being strengthened and what is essential for Finland to recognise?

Ten experts contribute in the publication. The perspectives vary from Sweden to Russia, from the Arctic region to EU politics and from the development of Finland’s conscript service to the expansion of NATO.

Finland’s NATO strategy PDF

 


This is a joint publication of the Wilfried Martens Centre for European Studies and the Toivo think tank. The publication receives funding from the European Parliament. Wilfried Martens Centre for European Studies, the Toivo think tank and the European Parliament assume no responsibility for facts or opinions expressed in this publication or any subsequent use of the information contained therein. Sole responsibility lies on the authors of the publication. The processing of the publication was concluded in 2024.


Kuvia julkaisutilaisuudesta, joka järjestettiin Kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä Tampereella lauantaina 15.6.2024: