Oikeistopopulismin monet kasvot
Perussuomalainen jytky on herättänyt kiinnostusta. Mistä populismissa on kysymys? Miten se eroaa esimerkiksi äärioikeistolaisuudesta tai konservatismista? Miten populismin tunnusmerkit näkyvät suomalaisissa puolueissa ja niiden vaalitavoitteissa, olivatko fennomaanit populisteja?
Selvitykset
Go Go, Slow Go, No Go
Vanhustenhuollon tila ja kehitysnäkymät askarruttavat niin lainsäätäjiä kuin kuntapäättäjiä, henkilöstöä, asiakkaita ja heidän omaisiaan. Ikääntyvä ja velkaantuva Suomi luo hankalan lähtökohdan vanhusväestön hoivan ja hoidon turvaamiselle. Mitä palveluja vanhuksille on tällä hetkellä tarjolla ja millaisia palvelut voisivat tulevaisuudessa olla? Millaista on vanhusten arki?
Selvitykset
Metropolimme 2030
Lähestyvät eduskuntavaalit ja hallitusohjelmasta käynnistyvät valmistelut sähköistävät metropolialueen tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Huoli valtakuntamme veturin kilpailukyvystä ja asukkaiden viihtyvyydestä yhdistää yli puoluerajojen, mutta keinoista suotuisan kehityksen turvaamiseksi ollaan eri mieltä – myös puolueiden sisällä. Tällä kirjalla Suomen Toivo -ajatuspaja, Kokoomuksen think tank, haluaa tuoda keskeisten kokoomuspäättäjien näkemyksiä esille ja yleiseen arviointiin. Päätöksenteon rakenteet ja palvelujen tuotantotavat tulevat Helsingin seudulla varmasti muuttumaan, mutta edetäänkö ratkaisuissa kuntien itsehallinnon vai valtiovallan linjausten pohjalta? Kokoomuksella keskeisenä alueen vallankäyttäjänä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan.
Selvitykset
Palveluhaaste
Mitä palveluhaaste tarkoittaa? Miten se toimii? Olisiko palveluhaasteesta apua palvelujen tuottavuuden parantamisessa?
Selvitykset