Gradupaja: Enemmistövaalitapa toisi Pirkanmaalle kaksipuoluejärjestelmän
Pirkanmaalla olisi puoluemalliin perustuvassa enemmistövaalitavassa kaksi suurta puoluetta, SDP ja Kokoomus. Yhdessä nämä puolueet olisivat voittaneet vuosien 2011-2019 eduskuntavaalituloksia simuloiden vähintään 70 % maakunnan vaalipiireistä, vaikka äänimäärässä mitattuna ne olisivat saaneet kaikissa kolmissa vaaleissa maksimissaan hieman yli 40 % äänistä.
Kommentit
Rising in the East: Finland, Europe and a newly assertive China
China is already a global power and one of the major poles of international politics - especially in the field of economics. Overtime, the Middle Kingdom will increase its power even further. It poses a challenge that no European country is equipped to handle alone. Dealing with China in an effective way therefore requires European countries to develop common policies and strategies at the EU level, as this book argues.
Selvitykset
10 teesiä modernille oikeistolle
Muutos yliarvioidaan usein lyhyellä tähtäimellä, mutta aliarvioidaan pidemmällä tähtäimellä. Kansanedustaja Matias Marttisen ja OTM Juho Mäki-Lohiluoman teos on keskustelunavaus siitä, miltä yhteiskunnan tulevaisuus näyttää ja miten maltillisen oikeiston pitäisi siihen suhtautua.
Puheenvuorot
Modernin oikeiston tulevaisuus
Kirjassaan Marttinen ja Mäki-Lohiluoma kuvaavat vakuuttavasti, kuinka edistysusko on modernin oikeiston kantava voimavara. Menneen ajan haikailu ja kaunistelu eivät tee poliittisesta liikkeestä uskottavaa ja kiinnostavaa. Sen sijaan uudet ratkaisut ja myönteinen ilmapiiri houkuttelevat mukaan uusia poliittisia toimijoita, visionäärejä, rohkeita ihmisiä ja muutoksentekijöitä.
Kommentit
Gradupaja: Toimiva rikosoikeudellinen yhteistyö edellyttää toimivaa perus- ja ihmisoikeusvalvontaa
Unionin on täysimääräisesti sisäistettävä, ettei sisämarkkinaoikeudesta omaksuttu vastavuoroinen tunnustaminen toimi sellaisenaan rikosoikeudellisessa yhteistyössä. Sisämarkkinoille se ennen kaikkea luo yksilöille oikeuksia, kun taas rikosoikeudellisessa yhteistyössä se rajoittaa näitä oikeuksia. Periaate voi toimia jäsenvaltioiden välisessä rikosoikeudellisessa yhteistyössä ainoastaan silloin, jos jäsenvaltiot aidosti turvaavat luovutettavien henkilöiden perus- ja ihmisoikeudet, ja tämä toteutuu parhaiten lainsäädäntöjä yhtenäistämisellä.
Kommentit
Markku Jokisipilä on väärässä
Mikään tutkittu tieto ei viittaa siihen, että kokoomuksesta lähtisi kannattajia perussuomalaisiin. Kun tällaista siirtymää ei tapahdu, ei se voi myöskään olla validi argumentti uudenlaisen maahanmuuttolinjan tai minkään muunkaan linjanmuutoksen puolesta.
Kommentit
Gradupaja: Keskinäisen luottamuksen periaate Euroopan unionissa
Nykymaailmassa 28:n jäsenvaltion unionia haastetaan sekä sisältä että ulkoa päin. Se, miten unioni kykenee nopeasti muuttuvassa maailmassa reagoimaan ja vastaamaan näihin haasteisiin riippuu jäsenvaltioiden yhtenäisyydestä ja luottamuksesta toisiaan kohtaan.
Kommentit
Gradupaja: Korjasiko EU-tuomioistuin lainsäätäjän virheen?
Millaisten edellytysten täyttyessä jäsenvaltio voi kieltäytyä luovuttamasta henkilöä toiseen jäsenvaltioon tällaisella perus- ja ihmisoikeuskieltäytymisperusteella?
Kommentit
Gradupaja: Miltä näyttäisi first-past-the-post -vaalijärjestelmä Suomessa?
Miltä poliittinen kenttä näyttäisi, jos Suomessa käytettäisiin enemmistövaalitapaa, jossa jokaisesta vaalipiiristä valittaisiin vain yksi, eniten ääniä saanut ehdokas? Nykyisellä eduskunnan koolla se siis tarkoittaisi 200 erillistä vaalipiiriä. Tätä selvitetään Arttu Rintasen valtio-opin pro gradu -työssä.
Kommentit
Miksi Sebastian Kurz voitti ja mitä se tarkoittaa kokoomukselle?
Sebastian Kurz on poikkeuksellinen poliitikko ja kiistatta onnistunut ÖVP:n johtajana. Itävalta ei kuitenkaan ole Suomi, ÖVP ei ole kokoomus eikä mikään puolue onnistu muiden ratkaisuja kopioimalla.
Kommentit