Ajatuspaja ToivoMikä Toivo?

Mikä Toivo?

Ajatuspaja Toivossa työskennellään tutkimustiedon, poliittisen toiminnan ja julkisen keskustelun risteyksessä. Löydämme uusia näkemyksiä, tuotamme kiinnostavia avauksia ja rohkaisemme ajattelemaan yhteiskunnallisista asioista uudesti.

Poliittisena ajatuspajana olemassaolomme perustuu puoluetoimintaan. Aihevalinnoissamme näkyy kokoomuslainen maailmankatsomus – myönteinen suhtautuminen kansainvälisyyteen, vastuulliseen markkinatalouteen ja yksilönvapauteen.

Ajatuspaja Toivon julkaisutoiminta koostuu ajankohtaisista kommenttipuheenvuoroista, analyyseistä, pamfleteista ja laajemmista tutkimusprojekteista. Järjestämme tilaisuuksia ja osallistumme seminaareihin. Teemme yhteistyötä järjestöjen, tutkimuslaitosten, yritysten, poliitikkojen, opiskelijoiden ja virkamiesten kanssa. Toimintamme muodoissa vain taivas on rajana.

Ajatuspaja Toivon taustalla on Kansallisen Kulttuurisäätiö sr.

Ajatuspaja Toivon taustalla on vuonna 1935 perustettu Kansallinen Kulttuurisäätiö sr.. Säätiön tarkoituksena on sääntöjen mukaan ”tukea kansallista kulttuuria ja suomalaista yhteiskuntatutkimusta”. Säätiöllä ei tällä hetkellä ole muuta toimintaa kuin Ajatuspaja Toivo. Toiminnanjohtaja Sini Ruohonen on myös säätiön asiamies.

Ajatuspaja Toivo (ent. Suomen Toivo -ajatuspaja) perustettiin, kun Matti Vanhasen ykkös- ja kakkoshallituksen toimesta käynnistettiin think tank -toiminnan kehittäminen Suomessa. yhteiskunnallista keskustelua katsottiin tarpeelliseksi terävöittää ja moniäänisyyden takaavaa, yhteiskunnallista päätöksentekoa avustavaa tutkimus- ja koulutustoimintaa Suomessa laajentaa.

Tähän tarkoitukseen on 2000-luvun puolivälistä lähtien Suomeen perustettu puolueita lähellä olevia ajatuspajoja eli ns. think tank -organisaatioita.

Rahoitus pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Poliittisia ajatuspajat hakevat toimintaansa yleisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuosittain. Hakukriteereissä painotetaan sitä, että toiminnan pitää täyttää tieteelliset kriteerit ja olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Yleisavustuksen lisäksi Ajatuspaja Toivo saa toiminta-avustusta Kokoomus-puolueelta ja kokoomuksen eduskuntaryhmältä. Hankerahoitusta haetaan vuosittain myös Wilfried Martens Centre of European Studies -järjestöltä, joka on EPP-puolueiden think tank -organisaatioiden yhteinen kattojärjestö. Yksittäisiin tutkimushankkeisiin rahoitusta voidaan saada myös muilta yhteistyökumppaneilta

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja
Juhana Vartiainen
Hallituksen varapuheenjohtaja, päätoimittaja
Alberto Claramunt
Hallintopäällikkö
Timo Elo
Tampereen yliopiston rehtori
Liisa Laakso
Europarlamentaarikko
Henna Virkkunen
Professori
Tapio Määttä