Ajatuspaja ToivoTyön alla

 

Puolueiden kannatusrakenne – Eduskuntavaalit 2007, 2011 ja 2015

Selvitys julkaistaan joulukuussa 2019. Analyysi perustuu Tilastokeskuksen ja Ylen vaalidataan – ne tarjoavat uudenlaista tietoa siitä, miten eduskuntapuolueiden kannatus on muodostunut aiemmissa 2000-luvulla toimitetuissa eduskuntavaaleissa.

  

Gradupaja

 

Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Lue lisää Gradupaja-projektista ja tutustu opiskelijoihin.

 


 

Liikaa tehtävää?

 

Onko kunnan asukasluvulla, asukastiheydellä, kuntaryhmällä tai alueluokalla yhteyttä sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen? Vaikuttavatko kuntien poliittiset voimasuhteet niiden hoidettuihin tehtäviin?

Ajatuspaja Toivon raportissa vastataan näihin tutkimuskysymyksiin – tapausesimerkkinä kunnan lakisääteisistä tehtävistä käytetään nuorisovaltuustojen olemassaoloa kunnissa, mikä tuli kuntalain mukaan kunnille pakolliseksi tehtäväksi vuonna 2017.

Lue lisää.

 


 

 

Perhevapaa.fi

Perhevapaa.fi on Ajatuspaja Toivon ylläpitämä tietopankki, jossa esitetään kootusti Sipilän hallituksen työlistalle kuuluvaan perhevapaauudistukseen liittyvää materiaalia.

Lue lisää…