Ajatuspaja ToivoTyön alla

Vuoden 2021 julkaisutoimintaa: tutkimusmatkoja tulevaisuuteen

 

Vuonna 2021 ilmestyy kolme kirjaa, joissa hahmotetaan näkymiä lähivuosien kehityskulkuihin kolmella merkittävällä politiikan alalla: Talous, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ilmastoasiat. Julkaisut ovat artikkelikokoelmia, joiden kirjoittajat edustavat hyvin monipuolisia taustoja akateemisista tutkijoista poliitikkoihin ja diplomaateista teknologian innovaattoreihin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä julkaisu ”Suomi osana läntistä turvallisuusyhteisöä” julkaistaan sekä englannin- että suomenkielisenä versiona, ja se toteutetaan yhteishankkeena WMCES:n kanssa.

 


Analyysit aluevaaleista

 

Suomessa on päätetty toteuttaa maan historian suurin hallinnollinen muutos: sote-uudistus. Se tarkoittaa sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta uusille hyvinvointialueille, joita perustetaan maakuntiin yhteensä 22. Vuoden 2022 tammikuussa toimitetaan ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan maakunnan väestömäärän mukaan 59–89 jäsentä aluevaltuustoon. Helsingin sote-ratkaisu on eriytetty muusta Suomesta.

Ajatuspajassa tuotetaan analyysejä ja julkaistaan selvitys ensimmäisten aluevaalien ehdokasasettelusta, äänestysaktiivisuudesta sekä eri listojen ja maakuntien vaalituloksien vertailusta. Selvitys tuottaa uutta tietoa täysin uusien vaalien kiinnostavuudesta ja kampanjoinnin onnistumisesta sekä tukee laajemmin demokratiatutkimusta ja demokratiakäsityksiämme liittyen kansalaisten poliittisen osallistumiseen ja vallan jakautumiseen eri hallinnon tasoilla.

Ajatuspaja on aiemmin julkaissut kattavia selvityksiä ja analyyseja kuntavaaleista, eduskuntavaaleista ja eurovaaleista. Tutustu täällä.

 


Gradupaja

 

Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten ja oikeustieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Lue lisää Gradupaja-projektista ja tutustu opiskelijoihin.

 


Asiantuntijavieras

 

Julkaisemme verkkosivuillamme säännöllisesti asiantuntijakirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Kirjoituksissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kirjoittajien omasta tutkimus- tai asiantuntemusalasta. Vuonna 2021 asiantuntijavieraat ovat käsitelleet muun muassa koronarokotteiden hyötyjä, äskettäisen perustulokokeilun arvioinnin tuloksia ja tiedolla johtamista. Kirjoittajiksi rekrytoidaan tutkijakoulutuksen suorittaneita tai tutkijatehtävissä toimivia henkilöitä. Kirjoituksista tiedotetaan sosiaalisen median kanavissa.


Vuoden 2022 julkaisutoimintaa:

 

Vuoden 2022 aikana julkaistavassa artikkelikokoelmassa käsitellään Suomen EU-jäsenyyden tähänastisia onnistumisia ja haasteita, nykyisen asemamme ja roolimme merkitystä ja vaikutusvaltaisuutta EU-yhteisön sisällä sekä sitä, millaisia strategisia tavoitteita ja vaihtoehtoja Suomella on liittyen EU:n mahdolliseen laajentumiseen, liittovaltiokehitykseen sekä talous- ja turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin.