Ajatuspaja ToivoTyön alla

 

 

Gradupaja

 

Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten ja oikeustieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Lue lisää Gradupaja-projektista ja tutustu opiskelijoihin.

Tutkimusmatkoja tulevaisuuteen

Vuonna 2021 ilmestyy kolme kirjaa, joissa hahmotetaan näkymiä lähivuosien kehityskulkuihin kolmella merkittävällä politiikan alalla: Talous, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ilmastoasiat. Julkaisut ovat artikkelikokoelmia, joiden kirjoittajat edustavat hyvin monipuolisia taustoja akateemisista tutkijoista poliitikkoihin ja diplomaateista teknologian innovaattoreihin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä julkaisu ”Suomi osana läntistä turvallisuusyhteisöä” julkaistaan sekä englannin- että suomenkielisenä versiona, ja se toteutetaan yhteishankkeena WMCES:n kanssa.