Ajatuspaja ToivoTyön alla

 

Gradupaja

 

Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Lue lisää Gradupaja-projektista ja tutustu opiskelijoihin.


 


 

 

Liikaa tehtävää?

 

Onko kunnan asukasluvulla, asukastiheydellä, kuntaryhmällä tai alueluokalla yhteyttä sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen? Vaikuttavatko kuntien poliittiset voimasuhteet niiden hoidettuihin tehtäviin?

Ajatuspaja Toivon raportissa vastataan näihin tutkimuskysymyksiin – tapausesimerkkinä kunnan lakisääteisistä tehtävistä käytetään nuorisovaltuustojen olemassaoloa kunnissa, mikä tuli kuntalain mukaan kunnille pakolliseksi tehtäväksi vuonna 2017.

Lue lisää.

 


 

 

 

Perhevapaa.fi

Perhevapaa.fi on Ajatuspaja Toivon ylläpitämä tietopankki, jossa esitetään kootusti Sipilän hallituksen työlistalle kuuluvaan perhevapaauudistukseen liittyvää materiaalia.

Lue lisää…

 

 


 

 

Jatkoselvitys puolueiden kaupunkikannatuksesta

Ajatuspaja julkaisi viime syksynä analyysin puolueiden kaupunkikannatuksesta. Puolueiden valtakunnallisen ja kaupunkikannatuksen välillä havaittiin olevan huomattavia eroavaisuuksia.

Keväällä 2018 julkaistavassa jatkoselvityksessä mennään kuntavaalien 2017  kaupunkikohtaisessa tarkastelussa astetta syvemmälle. Puolueiden kaupunkikannatuksen jatkoselvitys haastaa keskustelemaan päätöksentekijöiden edustavuudesta.