Ajatuspaja ToivoTyön alla

 

 

Gradupaja

 

Ajatuspaja Toivon Gradupajassa tehdään pro graduja poliittisen päätöksenteon, politiikasta laadittavan analyysin, akateemisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun tarpeisiin. Tarkoituksena on lisätä yhteiskuntatieteellisten ja oikeustieteellisten opinnäytetöiden painoarvoa.

Lue lisää Gradupaja-projektista ja tutustu opiskelijoihin.#Kaupunkivisio2030

 

Julkaisemme alkukesästä 2020 viisi kaupunkivisiota. Mukana ovat Suomen suurimmista kaupungeista Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Yli 50 kaupunkipolitiikan vaikuttajaa kertovat kirjoituksissaan, miten esimerkiksi ympäristö, opetus, terveydenhuolto, kansainvälisyys ja yhteisöllisyys tulisi kaupungeissa hoitaa entistä paremmin.

Kirjat ovat keskustelunavauksia kaupunkien tulevaisuudesta. Tutustu ja osallistu!

 Tutkimuskatsaus: Kiertotalous

 

Mitä on kiertotalous? Miten se muuttaa markkinamekanismeja? Mikä on suomalaisten yritysten ja lainsäädännön tilanne suhteessa kiertotalousajattelun vahvistumiseen globaalina trendinä? Kokoamme yhteen tutkimustietoa, näkemyksiä ja ehdotuksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Hanke on yhteinen WMCES-ajatushautomon kanssa.