Gradupaja: Radikaalioikeiston riemuvoitto?
Populismi onnistuu herättämään tunteita. On todellakin todettava, että populistit osaavat vetää oikeista naruista saadakseen ihmiset ihastumaan – tai vaihtoehtoisesti vihastumaan itseään kohtaan. Populistinen retoriikka, viestintä ja narratiivi, jolla oma asia myydään ihmisille ja muutetaan ääniksi uurnilla, on hyvin tunteisiin vetoavaa. Kuitenkaan pelkästään tunteisiin, kuten mielipahaan, vetoaminen ei mielestäni selitä populistisen radikaalioikeiston viehätystä; taustalla on pidempiaikainen kehityskulku.
Kommentit
Gradupaja: Edustuskäsitykset- ja roolit – keitä poliitikot edustavat?
Keitä poliitikot todellisuudessa edustavat? Poliitikkojen edustuskäsitykset ja -roolit ovat tutkittuja erityisesti kansallisella tasolla, mutta alueellinen taso on jäänyt tutkimusta vaille. Uusi hallinnon taso ja uudenlainen mahdollisuus toimia poliittisena edustajana selkeästi sote-kysymyksiin rajatulla  päätöksenteon areenalla avaa ovet tutkia poliittista edustusta uudessa valossa.
Kommentit
Asiantuntijavieras Pekka Väisänen: Voisiko vähemmistöhallitus toimia Suomessa ja mitä hyvää se toisi poliittiseen kulttuuriin?
Nykyhallitus on osoittanut puolessa vuodessa toimintakykynsä. Kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n enemmistökoalitio on todennäköisesti ainoa riittävän kova vastus ay-liikkeelle. Suomalaista demokratiaa, hallitusmallia ja poliittista kulttuuria kannattaa kuitenkin tarkastella hyvän sään aikana. Ja ehkä juuri silloin.
Asiantuntijavieras Kommentit Puheenvuorot
Gradupaja: Vastahakoiset altavastaajat – Populistinen radikaalioikeisto Euroopan parlamentissa
Vuosi 2024 ja tulevat vaalit Euroopassa näyttävät kasvaako populistisen radikaalioikeiston kannatus tasaisesti yhä korkeammalle, kuten historiallisesti on havaittavissa vai onko nähtävissä jopa europarlamenttitason ”jytky”, joka muuttaa Euroopan unionin suuntaa radikaalisti oikeistolaisempaan asentoon.
Kommentit
Suomi Euroopan unionissa – Mitä seuraavaksi? Julkistamistilaisuus perjantaina 8.12.2023 klo 15 Bottalla
Ajatuspaja Toivo ja WMCES julkaisevat kokoomateoksen, jossa eri alojen asiantuntijat esittävät näkemyksensä EU-Suomen kannalta keskeisistä kysymyksistä vihreästä siirtymästä työvoimapulaan ja turvallisuusympäristön muutoksesta oikeistopopulismin vahvistumiseen. 
Kommentit Tapahtumat
Ajatuspaja Toivon delegaatio tapasi pääministeri Kaja Kallaksen Tallinnassa
Pääministeri Kaja Kallasen kanssa käydyssä vapaamuotoisessa keskustelussa tarkasteltiin Suomen ja Viron yhteistyötä nyt, kun molemmat ovat Naton jäsenmaita. Keskustelussa keskityttiin Itämeren alueen turvallisuustilanteeseen ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksiin Eurooppaan laajemmin.
Kommentit
Raportti: Ajatuspaja Toivon seminaarimatka Tallinnassa 9.–10.11.2023
Yhteisissä keskusteluissa esiin nousivat myös EU-politiikka, Viron asevelvollisuus ja sen mahdollinen laajentaminen ja Ukrainan ja Venäjän tulevat sotatoimet, lännen tukitoimet ja sodan tulevaisuus. Keskustelun jälkeen Terras piti esittelykierroksen Riigikogussa ja esitteli muun muassa istuntosalin. Tapaamisten välillä ryhmässä keskusteltiin jokaisen tapaamisen annista: mielenkiintoista keskusteluista, arvioista, näkökulmista ja Suomen ja Viron keskustelukulttuurin eroavaisuuksista.
Kommentit
Gradupaja: Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö ennen Venäjän hyökkäyssotaa
Kommentit
Asiantuntijavieras Pekka Väisänen: Onko oikeistopopulismi uhka vai mahdollisuus Euroopalle?
Jos esimerkiksi perussuomalaisia halutaan kohdentaa oikeistopopulistiseen perheeseen, on myönnettävä se, että se on tehnyt jotain oikein saavuttaessaan nykyisen asemansa suurine äänimäärineen. Kaiken kaikkiaan poliittisessa keskustelussa olisi päästävä tilanteeseen, jossa tunnustetaan tosiasiat ja mietitään, mitä valtavirtapuolueet ovat jättäneet huomioimatta, kun edellä mainittu ilmiö on realisoitunut.
Asiantuntijavieras Kommentit Puheenvuorot
Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa – kumpi vie kumpaa strategian laadinnassa, virkakoneisto vai politiikka?
Politiikan ja hallinnon suhde lähtee hyvinkin käytännönläheisestä aatoksesta: ne, keillä on eniten resurssia antaa esimerkiksi strategian laadinnan prosessille, ovat paikkansa prosessissa ansainneet. Tosiasiassa esimerkiksi kaupungeissa ja hyvinvointialueilla poliittiset päättäjät, valtuustot, osallistetaan strategian laatimiseen erilaisten työpajojen ja keskustelutilaisuuksien kautta. Kyse on siitä, että hallinto sekä politiikka sitoutuvat toteuttamaan strategiaa yhteisessä ja yhteisöllisessä rintamassa ja muodostamaan sitä kautta arvoa kansalaisyhteiskunnalle, sidosryhmille sekä hallinnon asiakkaille.
Kommentit