Kyselyraportti 1/2024: Puolueiden kannatusrakenteet näkyivät presidentinvaalien ehdokasvalinnoissa
Suomalaisten jakautuminen äänestysvalinnoissaan näyttää toteutuvan kaikissa vaaleissa ja vieläpä hyvin samansuuntaisesti. Äänestystuloksissa, kuten myös puolueiden ehdokasasettelussa yhteiskunnallinen jakolinja piirtyy naisten ja miesten välille. Ilmiö on huolestuttava ja niiden puolueiden, jotka tavoittelevat yleispuolueen asemaa, tulisi omassa toiminnassaan kiinnittää asiaan huomiota.
Selvitykset Vaalianalyysit
Olisiko teillä hetki aikaa keskustella aluevaaleista?  Kyselytutkimus hyvinvointialueista
Sosiaali- ja terveyspalveluista ei voi keskustella ilman, että esillä on myös palveluiden käyttäjien itsemääräämisoikeuden näkökulma, johon liittyy mahdollisuus itse vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin. Tässä selvityksessä asiaa kysyttiin vastaajan omasta näkökulmasta. Ylivoimaiselle enemmistölle eli 70 prosentille vastaajista olisi tärkeää saada itse valita, mitä hakee tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut.
Vaalianalyysit
Regionutredning: Esbo tar 62% av fullmäktigeplatserna i västra Nylands framtida välfärdsområde
Tankesmedjan Toivo har gjort en utredning om hur många ledamöter som varje kommun högst antagligen kommer att få i västra Nylands framtida regionfullmäktige. Uträkningen baseras sig på 2017 kommunalvalsresultat. Enligt uträkningen får enkom Esbo 49 platser av totalt 79, det vill säga 62 %.
Selvitykset Vaalianalyysit
Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuusto
Selvitys: Maakuntauudistus keskittää sote-päätosvallan suurille kaupungeille
Selvitykset Vaalianalyysit
Eurovaalien 3 voittajaa ja 3 häviäjää
Eurovaalien lopulliset tulokset ovat vahvistuneet eri puolilla Eurooppaa ja uudet puolueet valinneet parlamenttiryhmiään. Liberaalit ja nationalistit ovat eurovaalien suurimpia voittajia. Kokoomuksen EPP-ryhmä jatkaa parlamentin suurimpana, mutta kärsii vaalitappion. Ohessa vaalien kolme suurinta voittajaa ja kolme häviäjää.
Kommentit Vaalianalyysit
Uudenmaan vaalipiiri ei ratkaise puolueiden suuruusjärjestystä
Uudellamaalla on ehdolla sekä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Kaksikko pyrkii johdattamaan puolueensa lisäpaikkaan puheenjohtaja Rinteen pääministeriehdokkuudella. Kaksikon harmiksi eduskuntapuolueiden suuruusjärjestystä ei mitä todennäköisemmin ratkaista Uudellamaalla. Se kisa käydään tällä kertaa aivan toisissa vaalipiireissä.
Kommentit Vaalianalyysit
Annu Perälä: Nuoret ehdokkaat alisuorittavat
Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa on ehdolla suhteellisesti vähemmän nuoria aikuisia kuin kertaakaan 2000-luvulla. Ehdolla on yhteensä 482 alle 35-vuotiasta henkilöä, mikä tarkoittaa 19,5 prosenttia kaikista ehdokkaista. Nuorten aikuisten osuus täysi-ikäisestä väestöstä on noin 26 prosenttia. Aikaisemmat vaalit eivät myöskään lupaa menestystä nuorille aikuisille, sillä heitä valitaan suhteellisesti vähemmän kuin mitä heitä asetetaan ehdolle. Nuoret ehdokkaat keräävät kaiken kaikkiaan vähemmän ääniä kuin vanhemmat ehdokkaat.
Kommentit Vaalianalyysit
Varsinais-Suomessa kolme ministeriä ehdolla
Yksi tulevien pääministerivaalien kiinnostavimmista vaalipiireistä on Varsinais-Suomi, jossa ehdolla on kolmen ministerin Petteri Orpon (kok.), Anne-Mari Virolaisen (kok.) ja Annika Saarikon (kesk.) lisäksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kommentit Vaalianalyysit
Oulun vaalipiirissä punnitaan Sipilän vetovoima
Keskustan osalta kannatusta painaa osaltaan alas luonnollinen hallitusvastuun taakka sekä trendinomaisesti laskevat galluptulokset. Lisäksi useampi istuva edustaja luopuu paikastaan myös Oulun vaalipiirissä. Puolueen listoilta puuttuu monia istuvia edustajia. Näin ollen yli 35 000 keskustaa v. 2015 vaaleissa äänestänyttä etsii nyt itselleen uuden ehdokkaan.
Kommentit Vaalianalyysit
Vaalivoiton siemenet kylvetään ehdokasasettelussa
Keskustan voiton teki vuonna 2015 herrakerho, joka ei nyt ole ehdolla. SDP:ssa naisten tulos on parantunut vaali vaalilta, mutta riittääkö se nousuun suurimmaksi puolueeksi? Kokoomuksen ehdokasasettelussa ratkaisevaa on uusien ääniharavien löytäminen.
Kommentit Vaalianalyysit