Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetRegionutredning: Esbo tar 62% av fullmäktigeplatserna i västra Nylands framtida välfärdsområde

Regionutredning: Esbo tar 62% av fullmäktigeplatserna i västra Nylands framtida välfärdsområde

Ifall regeringens förslag till vård- och landskapsreform som nu behandlas i riksdagen går igenom kommer beslutsfattande om social- och hälsotjänster att förflyttas från kommunerna till välfärdsområden (tidigare ”landskap”). I regeringens nuvarande förslag är Nyland uppdelat i regioner varav en är västra Nyland.

Tankesmedjan Toivo har gjort en utredning om hur många ledamöter som varje kommun högst antagligen kommer att få i västra Nylands framtida regionfullmäktige. Uträkningen baseras sig på 2017 kommunalvalsresultat. Enligt uträkningen får enkom Esbo 49 platser av totalt 79, det vill säga 62 %. Trots att en del av Esboborna skulle rösta på kandidater från mindre kommuner är det i praktiken klart att fullmäktigeledamöter valda från Esbo kommer att med klar marginal ha en absolut majoritet och bestämmanderätt i det framtida regionfullmäktige.

Å andra sidan kan de fyra minsta kommunerna nå högst en plats i fullmäktige. Hangö, Högfors, Sjundeå och Ingå kommer att ha det mycket svårt att få igenom fler än en kandidat. Dessa kommuners invånare kommer att ha mycket smala påverkningsmöjligheter när det kommer till regionens tjänster i framtiden.

Utredningen har inte dragit några kvalitativa konklusioner gällande potentiella regionala röstmagneter eller andra aspekter som har med kandidatnomineringen att göra. Det förblir en intern angelägenhet för partierna och det är dessutom omöjligt i detta skede att nå slutsatser gällande kandidatnomineringens kvalitativa sida. Däremot är det givet att ifall en mycket välkänd person ställer upp från en liten kommun har hen goda chanser att få röster utanför sin egen kommun. Det kan dock vara så att hen samlar röster från andra små kommuner vilket inte märkbart påverkar de stora städernas representativa majoritet.

I det stora hela är det dock sannolikt att sjundeåbor helst röstar på sjundeåbor där var esbobor helst ger sin röst till en kandidat från Esbo. Regionvalets natur förstärker denna uppdelning eftersom det är fråga om tjänster och ofta mycket konkret om egna kommunens tjänster och specifika servicepunkter. Partiernas kandidatnominering kan endast på ett mycket begränsat sätt påverka effekten av att ”rösta hemåt”. En mindre känd kandidat från en stor stad har ofrånkomligen ett bättre startläge än en ledande kommunpolitiker i en liten kommun.


Prognos gällande fördelning av platser i västra Nylands regionfullmäktige baserad på kommunalvalet 2017:

Esbo Lojo Kyrkslätt Raseborg Vihtis Grankulla Hangö Högfors Ingå Sjundeå
49 8 7 5 4 2 1 1 1 1

 

Denna utredning kompletterar den i maj publicerade regionfullmäktigeutredningen som täckte att välfärdsområden utanför Nyland.