Perhevapaa.fi

 

Perhevapaa.fi on Ajatuspaja Toivon ylläpitämä tietopankki, jossa esitetään kootusti Sipilän hallituksen työlistalle kuuluvaan perhevapaauudistukseen liittyvää materiaalia. Sivustolle kerätään järjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden esittämiä perhevapaamalleja, aiheeseen liittyviä uutisia sekä kantaaottavia kirjoituksia. Tarkoituksena on palvella aiheesta kiinnostuneita kansalaisia, vaikuttajia, päättäjiä ja tiedottajia.

Perhevapaa.fi on ajatupajan pilotointi, jossa kokeillaan uudenlaista tapaa kerätä ja välittää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Samalla helpotetaan myös tiedotusvälineiden ja kansalaisten tiedonsaantia. Sivuston ensisijainen tarkoitus on saada aikaan mahdollisimman laaja-alainen ymmärrys perhevapauudistuksen vaihtoehdoista. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden parantaa yhteiskunnallisten ryhmien välistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta.

Päivitämme sivustoa viikottain ja otamme mielellämme vastaan vinkkejä sivustolle sopivasta materiaalista. Ota yhteyttä projektisuunnittelija Miira Raiskilaan: miira.raiskila@gmail.com tai Twitterissä: Miira Raiskila.

Sosiaalisessa mediassa aiheesta keskustellaan tunnisteella: #perhevapaauudistus.