Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetLaaja kysely: Enemmistö pelkää sote-uudistuksen heikentävän palveluita

Laaja kysely: Enemmistö pelkää sote-uudistuksen heikentävän palveluita

Ajatuspaja Toivo on teettänyt laajan asenne- ja mielipidekartoituksen eri teemoista, joista yksi käsittelee ihmisten odotuksia ja näkemyksiä parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevaan sote-uudistukseen liittyen.

Tässä selvityksessä käsittelyssä on neljä kysymystä, jotka ovat suhtautuminen maakuntaveroon, palveluiden etäisyyden ja laadun keskinäinen tärkeysjärjestys, sote-uudistuksen valmiiksi saamisen tärkeys itsessään sekä se, missä määrin pelätään sote-maakuntauudistuksen heikentävän oman kunnan palveluita. Kyselyssä vastaajille esitettiin väittämiä, joiden kanssa heidän oli oltava täysin tai jokseenkin samaa mieltä taikka täysin tai jokseenkin eri mieltä. Myös en osaa sanoa ”EOS” oli mahdollinen vastausvaihtoehto.

Aineistosta nähdään, että sote-uudistuksen saaminen valmiiksi riippumatta siitä, millainen siitä tulee, ei ole ihmisille niinkään tärkeää. Suomalaiset pitävät tärkeämpänä palveluiden laatua kuin sitä, miten lähellä ne ovat.

Selvityksessä on tarkasteltu kysymyksiä myös erilaisten taustamuuttujien kuten puoluekannan suhteen. Seuraavassa kuvassa eri puolueiden kannattajien sekä eri syistä puoluekantaansa ilmoittamattomien jakautuminen kysymyksessä ”Jos sote-palvelut siirretään maakunnille, tulee niiden rahoittamiseksi luoda uusi maakuntavero”.

Maakuntaveron kannatus puoluekannan mukaan

Pohjana selvityksessä on Kantar TNS:n vastaajapaneelista kerätty aineisto, kohteena Manner-Suomen 18–74-vuotias väestö. Aineisto koostuu 4516 vastauksesta. Kenttätyö toteutettiin marraskuussa 2020. Tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.


Lataa koko selvitys TÄSTÄ.

Lisätiedot:
Antti Vesala, vt. toiminnanjohtaja
antti.vesala@toivoajatuspaja.fi

Selvityksessä käytetty tietoaineisto: Lataa TÄSTÄ