PALVELUHAASTE KÄYTTÖÖN KUNNISSA

Suurin osa julkisista palveluista tuotetaan kunnissa. Kunnilla on valta päättää palvelujen järjestämis- ja tuottamistavasta. Näin siinäkin tapauksessa, että tarjolla olisi yksityisiä palveluntuottajia. Vaihtoehdon puuttuessa markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. Tuottavuus kärsii.

Ongelman ydin on se, että nykyisin vain kunnilla itsellään on yksinoikeus arvioida omaa toimintaansa. Suomessa ei ole olemassa mekanismia, joka velvoittaisi kunnat arvioimaan toimintansa kustannustehokkuutta ja laatua. Niitä tulisi verrata vastaavaan parhaaseen käytäntöön. Kustannussäästöt ja laatuerot saadaan näkyviin vain, kun kuntien palvelutuotantoa aletaan tarkastella ulkoisesti, kilpailun avulla.

Ruotsin mallin mukainen palveluhaaste on käytännön ratkaisu tähän ongelmaan. Mitä palveluhaaste tarkoittaa? Miten se toimii? Olisiko palveluhaasteesta apua palvelujen tuottavuuden parantamisessa?

Julkaisu on ladattavissa pdf-formaatissa oheisesta linkistä – Palveluhaaste (pdf)