Ajatuspaja ToivoJulkaisutKommentitModernin oikeiston tulevaisuus

Perinteiset puolueet kamppailevat suurten ja rajujen muutosten kanssa.

Ajattelijat ja kirjoittajat, nuo uskaliaat etujoukot ovat poliittisten uudistusten primus motoreita. On tärkeää tuoda julkisuuteen pohdittuja keskustelunavauksia, jotka herättelevät ajattelemaan uudesti. Tähän tarpeeseen vastaa 10 teesiä modernille oikeistolle -kirja.

Matkaopas maltillisen oikeiston tulevaisuuteen on kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) ja maailman oikeistonuorten varapuheenjohtaja, OTM Juho Mäki-Lohiluoman (kok.) yhteisteos. Ajatuspaja Toivo ja EPP:n think tank Wilfried Martens Centre for European Studies kustansivat kirjan.

Teesit käsittelevät niin puoluetoiminnan uudistamista kuin merkittävimpiä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ilmastonmuutos, muuttoliikkeet, työn murros ja edistysusko ovat kirjan kantavia teemoja. Lähes 250 sivua argumentoivat sen puolesta, että yhteiskunnan murros ei odota vaan poliitikkojen on tartuttava työhön heti.

 

Puolueen uudistaminen edellyttää aatetyötä

 

Jos poliittinen liike laskettelee gallupista toiseen pelkästään päivänpolitiikkaan reagoimalla, voidaan yhtä hyvin laittaa lappu saman tien luukulle.

Jos sen sijaan tulevaisuuslinja muodostetaan pidemmällä tähtäimellä esittämällä positiivinen maailmankuva 2030-luvulle ja sen yli, saavutetaan uskottava asema yhteiskunnan muutosajurina. Vision lisäksi on osoitettava konkreettisia toimenpiteitä ja tehtävä poisvalintoja. Kaikkea ei voi saada. Kaikkia ei voi miellyttää.

Marttisen ja Mäki-Lohiluoman teoksessa esitetään, että kokoomuksen, tai mikseipä jonkun muunkin maltillisen oikeistolaisen liikkeen, tulisi välttää populistien kopiointia. Monet eurooppalaiset esimerkit osoittavat, että populismia ei päihitetä populistisilla keinoilla. Pelikirja pitää tehdä itse ja vain omaan käyttöön.

Uudistumisen kynnyksellä harhaudutaan helposti pohtimaan sitä, miten tietyissä kysymyksissä asetutaan nimenomaan suhteessa muihin puolueisiin eikä itse asioihin. Tämä on vaarallista. Kokoomuksen ei tarvitse asettua muiden määritelemälle janalle, vaan vallattava selkeästi oma paikkansa moniulotteisella puoluekentällä.

Modernin oikeiston on löydettävä vastauksensa niin talous-, ympäristö- kuin maahanmuuttokysymyksissä ja pysyttävä linjassaan tai hiottava sitä riippumatta siitä, mitä muut puolueet tekevät.

 

Ilmastonmuutos ratkaistaan talouskasvulla

 

Ilmastonmuutos on eittämättä tärkeä, kenties tärkein globaali ilmiö, joka mullistaa poikkileikkaavasti kansainvälisiä neuvotteluja ja sopimuksia, talous- ja energiaratkaisuja sekä enenevissä määrin myös turvallisuus- ja muuttoliikepolitiikkaa.

10 teesiä -teoksessa argumentoidaan sen puolesta, että ympäristökysymykset ratkaistaan ennen muuta toimivilla markkinatalouden keinoilla eikä vasemmistolaisella ideologialla. Verotuksen kiristäminen ja julkisen puolen panostukset ovat vaivalloista tekohengitystä siihen nähden, millaisia innovaatioita yritykset voivat kehittää maapallon pelastamiseksi.

Talouskasvu ei ole ilmastonmuutoksen hillitsemisessä uhka vaan ainoa todellinen mahdollisuus. Siksi politiikassa pitää ensinnäkin aidosti innostua ympäristövastuullisuudesta ja toisekseen luoda lainsäädännön avulla mahdollisimman suotuisat olosuhteet markkinavetoisille ratkaisuille.

 

Maahanmuuttopolitiikka – pragmaattinen kysymys

 

Olisi terveellistä lopettaa maahanmuuttopolitiikasta puhuminen. Se on liian lavea termi. Politiikan näkökulmasta sateenvarjon alle voi nyt laskea niin pakolaisuuden, kotouttamisen, työllisyyden, koulutuksen, sosiaaliturvan kuin turvallisuudenkin.

Jos keskustelun asiasisältöjä ja käsitteitä ei eritellä, melkein mikä tahansa voi olla maahanmuuttopoliittista. Laveasta ja laiskasta asetelmasta hyötyy vain yksi puolue Suomessa.

Puolueiden ohjelmatyössä – joka muuten jo keväällä alkaa keskittyä seuraaviin kuntavaaleihin – onkin käytävä perusteellinen pohdinta siitä, mistä puhutaan, jos puhutaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajista.

10 teesiä -kirjassa aihetta lähestytään pragmaattisesti. Suomi tarvitsee kestämättömäksi muodostuvan huoltosuhteen vuoksi työperäistä maahanmuuttoa. Yhteiskunnan pitää panostaa työvoiman saatavuuden helpottamiseen ja toisaalta luoda suotuisat olosuhteet oppia maamme kieltä ja varsinkin kulttuuria.

Toisaalta Marttinen ja Mäki-Lohiluoma tarttuvat myös humanitäärisen maahanmuuton kysymykseen. Tärkeimpänä ratkaisuna he hahmottelevat kansainvälisten sopimusten ja kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kehittämisen.

Suomessa modernin oikeiston tehtävä on vaikuttaa varsinkin EU-tasolla siihen, että ihmisten liikkuminen on hallittua ja lakimuutoksilla kyetään ennakoimaan mahdollisia ongelmatilanteita. Samalla tarvitaan myös jämäkkää poliittista päätöksentekoa, kuten tapaus al-Hol on osoittanut.

 

Työn ja teknologian vallankumous

 

Ohittamaton aihepiiri maltillisen oikeiston tulevaisuuskuvassa on työn murrokseen liittyvät kysymykset. Se tarkoittaa yrittäjyyden valtavirtaistumista ja sitä myöden sekä työlainsäädännön että sosiaaliturvan massiivisia uudistuksia.

Modernin oikeiston tehtävä on esittää, kuinka vanhojen työpaikkojen tilalle syntyy uusia ja miten tässä muutoksessa pysyvät mukana ennen kaikkea tavalliset palkansaajat. Kuinka koulutusjärjestelmä laitetaan uusiksi ja millaisilla kannustimilla työnantajat osallistuvat uusien taitovaatimusten opetteluun?

Kirjassaan Marttinen ja Mäki-Lohiluoma kuvaavat vakuuttavasti, kuinka edistysusko on modernin oikeiston kantava voimavara. Menneen ajan haikailu ja kaunistelu eivät tee poliittisesta liikkeestä uskottavaa ja kiinnostavaa. Sen sijaan uudet ratkaisut ja myönteinen ilmapiiri houkuttelevat mukaan uusia poliittisia toimijoita, visionäärejä, rohkeita ihmisiä ja muutoksentekijöitä.

Mitä mieltä sinä olet yhteiskunnallisista muutoksista? Ja mitä modernin oikeiston pitäisi tehdä? Osallistu keskusteluun esimerkiksi Twitterissä tunnuksella #10teesiä.

 

10 teesiä modernille oikeistolle -kirja julkaistiin torstaina 19.12.2019. Se on luettavissa sähköisesti Ajatuspaja Toivon verkkosivuilla ja osoitteessa www.10teesiä.com.

Kirjoituksen ensimmäinen versio on julkaistu Verkkouutisten blogissa.