METROPOLIMME 2030 – NÄKÖKULMIA HELSINGIN SEUDUN KEHITTÄMISEEN

Lähestyvät eduskuntavaalit ja hallitusohjelmasta käynnistyvät valmistelut sähköistävät metropolialueen tulevaisuudesta käytävää keskustelua. Huoli valtakuntamme veturin kilpailukyvystä ja asukkaiden viihtyvyydestä yhdistää yli puoluerajojen, mutta keinoista suotuisan kehityksen turvaamiseksi ollaan eri mieltä – myös puolueiden sisällä. Tällä kirjalla Suomen Toivo -ajatuspaja, Kokoomuksen think tank, haluaa tuoda keskeisten kokoomuspäättäjien näkemyksiä esille ja yleiseen arviointiin. Päätöksenteon rakenteet ja palvelujen tuotantotavat tulevat Helsingin seudulla varmasti muuttumaan, mutta edetäänkö ratkaisuissa kuntien itsehallinnon vai valtiovallan linjausten pohjalta? Kokoomuksella keskeisenä alueen vallankäyttäjänä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan.

Loppuraportti on ladattavissa pdf-formaatissa oheisesta linkistä – Metropolimme 2030 (pdf).