Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetKaupungistuminen megatrendinä vai sosiaalisesti kestävä Suomi

Kaupungistuminen megatrendinä vai sosiaalisesti kestävä Suomi

Kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa

 

Kaupungistuminen megatrendinä vai sosiaalisesti kestävä Suomi (PDF)

Selvityksessä tarkastellaan, miten kuuden suurimman kaupungin hallitusohjelmatavoitteet ovat toteutuneet Rinteen-Marinin hallituksen vuonna 2019 aloittaneen hallituksen ohjelmassa.

Miten kaupungit näkevät oman roolinsa ja tehtävänsä Suomessa? Miten hallitus näkee kaupunkien roolin? Mitä hallitusohjelmatavoitteet kertovat
kaupunkien käsityksestä edunvalvonnasta – ovatko ne perinteistä siltarumpupolitiikkaa vai luodaanko niissä kuvaa kaupungeista edelläkävijöinä, kansainvälisinä toimijoina tai kokoaan suurempina yhteisen hyvän tuojina ja luojina?

Selvitys sisältää taulukoituna ja analysoituna kuusikkokaupunkien yhteisiä ja kaupunkien tai kaupunkiseutujen omia hallitusohjelmatavoitteita ja sitä, millaisina kirjauksina ne on otettu huomioon hallitusohjelmassa.

Selvityksen on laatinut Ajatuspaja Toivolle valtiotieteiden lisensiaatti Anna Mäkelä, joka on työskennellyt mm. tutkijana Helsingin yliopistolla ia kunnanjohtajana. Mäkelä on lisäksi työskennellyt muissa kuntajohdon tehtävissä eri puolilla Suomea ja työskentelee nykyään viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden tehtävissä teollisuudessa. Teoksen on toimittanut VTM, toiminnanjohtaja Sini Ruohonen ja editoinnista kuuluu kiitokset VTK Emma Hyväriselle.