Go Go, Slow Go, No Go

Vanhustenhuollon tila ja kehitysnäkymät askarruttavat niin lainsäätäjiä kuin kuntapäättäjiä, henkilöstöä, asiakkaita ja heidän omaisiaan. Ikääntyvä ja velkaantuva Suomi luo hankalan lähtökohdan vanhusväestön hoivan ja hoidon turvaamiselle. Mitä palveluja vanhuksille on tällä hetkellä tarjolla ja millaisia palvelut voisivat tulevaisuudessa olla? Millaista on vanhusten arki?

Miten vanhuspalveluita on pyritty kehittämään? Millainen kuva ikäihmisten odotuksista ja toiveista muodostuu tutkimustulosten perusteella? Kuka kantaa vastuun, kuka maksaa ja riittävätkö rahat hyvään vanhustenhuoltoon? Mm. näihin kysymyksiin vastaa tässä kirjassa politiikan moniottelija, kokenut työhyvinvoinnin kehittäjä ja selvityshankkeiden luottoasiantuntija Tuulikki Petäjäniemi.