Ajatuspaja ToivoJulkaisutVanhempaa tuotantoaMaakuntaveroa vastustaa reipas enemmistö – maakuntiakaan ei pidetä tarpeellisina

Reipas enemmistö vastustaa maakuntaveroa, eikä maakuntiakaan pidetä tarpeellisina

Kyselyjulkistus 7.6.2021

Ajatuspaja Toivo on selvittänyt suomalaisten näkemyksiä parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Tämä on osin jatkoa maaliskuussa julkaistulle laajemmalle selvitykselle, jonka pohjana käytetyn kyselyn kysymyksistä osa oli samoja. Nyt päätöksenteon vaiheen vuoksi lisähuomiota oli kiinnitetty myös itse päätöksentekoon.

Uudistuksen osa-alueita kohtaan tunnettu penseys on laajaa ja johdonmukaista. Uuden maakuntaveron käyttöönottoa ilmoittaa vastustavansa kaikista vastaajista 61 prosenttia. Vain Vihreiden kannattajista löytyy niukasti enemmän maakuntaveron hyväksyviä kuin sitä vastustavia. Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajien joukossa myös kannastaan epävarmojen osuus on huomattavan suuri, kolmasosan luokkaa. Väitteestä ”Suomi ei tarvitse maakuntauudistusta, jossa luodaan uusi hallinnon taso kuntien ja valtion välille” enemmän eri kuin samaa mieltä ovat kaikista tutkituista ryhmistä vain Keskustan kannattajat. Väitteestä enemmän samaa mieltä on enemmistö kaikissa muissa segmenteissä.

Täysin uusi tulos on, että suomalaisista 60 prosenttia haluaa, että päätökset sote-uudistuksesta tehdään vasta kuntavaalien jälkeen, jotta suomalaiset voivat kertoa siihen kantansa kuntavaaleissa. Ainoastaan Keskustan kannattajissa ja oikeisto-vasemmistojanan vasempaan päähän itsensä asemoivien keskuudessa niukka enemmistö on asiasta eri mieltä.

Nyt tehty tutkimus vahvistaa aiemman selvityksen havaintoa, jonka mukaan kansalaisten keskuudessa ei ole mitään laajamittaista soteväsymystä. Ei voida sanoa, että suomalaiset nyt vain haluaisivat saada soten maaliin riippumatta siitä, millainen se on. Päinvastoin, tätä koskevasta kysymysestä oli joko täysin tai jokseenkin eri mieltä peräti 78 prosenttia. Vain 3 prosenttia pitää yhdentekevänä, minkälainen sote-uudistuksesta tulee, kunhan se saadaan maaliin.

Asiaa kysyttiin myös toisesta näkökulmasta kysymyksellä ”Sote-uudistuksen hyväksymisen kanssa ei tule viivytellä enää yhtään”. Tästäkin eri mieltä olevien osuus ylittää samaa mieltä olevien osuuden erolla, joka ei mahdu virhemarginaaliin. Toisin sanoen edes rajaamalla laatuun ja sisältöön liittyvät näkökohdat pois ei löydetä ”sote-väsynyttä” enemmistöä.

Sote-maakuntauudistuksen pelätään heikentävän merkittävästi palveluita omassa kunnassa. Enemmän eri kuin samaa mieltä tästä ovat vain Keskustan ja Vasemmistoliiton kannattajat. Huoli palveluiden heikentymisestä on keskimäärin suurempaa, mitä maaseutumaisempi kunta on kyseessä. Tämäkin tulos on samansuuntainen keväällä julkaistun laajemman kyselyn tulosten kanssa.

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18–79 –vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Aineisto kerättiin Kantarin Gallup Forumissa 2.- 4.6.2021. ja sisältää 1.095 henkilön vastaukset. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,0 prosenttiyksikköä.

Katso tarkemmat tulokset täältä: LINKKI

Lisätiedot:
Antti Vesala, vt. toiminnanjohtaja
antti.vesala@toivoajatuspaja.fi