Ajatuspaja ToivoLiikaa tehtävää?

Liikaa tehtävää? Kuntien suoriutuminen lakisääteisistä tehtävistään

Case: Nuorisovaltuustot

 

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä määrittelevä lainsäädäntö elää jatkuvasti. Vuonna 2012 tehdyssä valtiovarainministeriön kartoituksessa kunnilla laskettiin olevan erilaisia lakisääteisiä tehtäviä 535. Kunnat suoriutuvat niille annetuista tehtävistä vaihtelevasti.

Onko kunnan asukasluvulla, asukastiheydellä, kuntaryhmällä tai alueluokalla yhteyttä sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen? Vaikuttavatko kuntien poliittiset voimasuhteet niiden hoidettuihin tehtäviin?

Ajatuspaja Toivon raportissa vastataan näihin tutkimuskysymyksiin – tapausesimerkkinä kunnan lakisääteisistä tehtävistä käytetään nuorisovaltuustojen olemassaoloa kunnissa, mikä tuli kuntalain mukaan kunnille pakolliseksi tehtäväksi vuonna 2017.

Kunnan koon ja muiden tunnuslukujen sekä puolueiden valtuustopaikkaosuuksien ja valtaindeksillä laskettujen äänestysvaltaosuuksien mahdollista vaikutusta nuorisovaltuuston olemassaoloon kunnassa testataan tilastollisin menetelmin. Lisäksi tarkastellaan mainittujen muuttujien vaikutusta nuorisovaltuuston valintaan, kokoon ja aktiivisuuteen.

Raportissa tarkastellaan yli 100 000 asukkaan kaupunkien (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio) nuorisovaltuustojen ominaispiirteitä tarkemmin esimerkiksi äänestysalueiden äänestysaktiivisuuden tilastojen kautta.