Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetKyselyraportti 3/2022: Energiasta tuskin tulee vaalien alla poliittista kiistaa – eri puolueiden kannattajat samanmielisiä ydinvoimasta ja venäläisestä tuontienergiasta

Kyselyraportti 3/2022: Energiasta tuskin tulee vaalien alla poliittista kiistaa – eri puolueiden kannattajat samanmielisiä ydinvoimasta ja venäläisestä tuontienergiasta

 

Ajatuspaja Toivon vuoden 2022 kolmannessa ja viimeisessä kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista energiakustannusten nousuun, sähkön säästämiseen, ydinvoiman lisäämiseen ja venäläiseen energiatuotantoon.

Kyselyraportti 3.2022 PDF

Vastausten jaottelu vastaajien puoluekannatuksen mukaan osoittaa, etteivät energiakysymykset aiheuta suurta erimielisyyttä edes oikeisto-vasemmisto-akselilla. Suomalaiset näyttävät olevan varsin huolissaan energiakustannusten noususta riippumatta siitä, mikä on heidän puoluekantansa.

Raportissa esitellään gallupin tulokset dataan pohjautuen ja lisäksi tuloksia kommentoidaan lyhyesti kursiiviosioilla. Kursivoidut kommenttitekstit ovat raportin laatijoiden Ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja, VTM Sini Ruohosen ja tutkimuspäällikkö, FM Antti Vesalan analyysejä. Kommenttien tarkoitus on kontekstoida kyselyn tuloksia vallitsevaan poliittiseen tilanteeseen.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin/väittämiin:
  • Oletko huolissasi energiakustannusten noususta?
  • Oletko pyrkinyt vähentämään sähkönkulutusta kotitaloudessasi viimeistein viikkojen aikana?
  • Odotan päättäjiltä toimia ydinvoiman lisäämiseksi, jotta pidemmällä aikavälillä Suomessa voidaan turvata päästöttömän sähkön riittävyys ja tasainen saanti.
  • Euroopan on pyrittävä kokonaan eroon venäläisestä energiasta.

Ajatuspaja Toivo teetti 15.-16.12.2022 kyselytutkimuksen Kantar Publicilla. Haastattelut kerättiin gallup forumissa ja vastauksensa antoi 1020 henkilöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,1 prosenttiyksikköä.

Kyselyraportti 3.2022 PDF

Kyselyraportti 3.2022_excel

Excel sisältää laajemmat tiedot mm. vastanneiden taustamuuttujista, kuin mitä raportissa on esitelty. Excel on vapaasti hyödynnettävissä, kunhan tietolähteenä mainitaan Ajatuspaja Toivo.

Raportin ovat laatineet toiminnanjohtaja, VTM  Sini Ruohonen ja tutkimuspäällikkö, FM Antti Vesala. Lisätiedot: Sini Ruohonen, sini.ruohonen@toivoajatuspaja.fi, + 358 44 538 8786