Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetKyselyraportti 2/2023: Talous

Kysely: Suomalaisten huoli valtion velkaantumisesta laajaa, korjaaville toimille vahva kannatus

 

Kyselyraportti 2.2023 Ajatuspaja Toivo (PDF)

 

Ajatuspaja Toivo selvitti, kuinka huolissaan suomalaiset ovat valtionvelan kasvusta ja kuinka voimakkaasti he toivovat sitä hillittävän.

Lisäksi tiedusteltiin suhtautumista talouden tasapainotuskeinoihin: Valtion menojen vähentämiseen sekä verotuksen kiristämiseen.

Erikseen kysyttiin verotuksen osalta suhtautumista yleisesti sekä oman verotuksen osalta. Verotuksen kiristämiseen suhtaudutaan hiukan myönteisemmin, kun kyse ei ole nimenomaan omasta verotuksesta.

Aineisto Excel-muodossa: Kyselyraportti 2.2023 taulukot

 

 

Nostoja: 

  • Huoli valtion velkaantumisesta on kyselyn tulosten perusteella laajaa. Kaikkiaan 78 prosenttia on vähintään jonkin verran huolissaan Suomen valtionvelan kasvusta. 
  • Yleisimmin ajatellaan, että verotusta ei tulisi kiristää juurikaan. Näin on vastannut 38 prosenttia kaikista vastaajista. ”Ainakin jonkin verran” tai enemmän verotuksen kiristämisen kannalla olevia on hieman tätä vähemmän, yhteensä 35 prosenttia.
  • Suomalaisten keskuudessa näyttää olevan varsin laaja yhteisymmärrys tarpeesta vähentää valtion menoja. Valtion menojen vähentämistä ainakin jonkin verran kannattaa enemmistö vasemmistolaisistakin.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Aineisto kerättiin 6.- 8.3.2023, ja se sisältää 1.142 henkilön vastaukset.

Haastattelut kerättiin Kantar Publicin Gallup Forumissa. Kyseessä on vastaajapaneeli, jossa tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 2,9 prosenttiyksikköä. Osaotosten osalta on otettava huomioon suurempi virheen mahdollisuus kuin koko otoksen tasolla.

Tässä raportissa käytetty lukuaineisto on annettu vapaaseen käyttöön julkistuksen yhteydessä. Raportin on laatinut tutkimuspäällikkö, FM Antti Vesala.