Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetYli 4000 vastaajan kysely: Hallitus on epäonnistunut vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemisessa

Laajan kyselyn tulos: Tyytymättömyys vanhuspalvelukriisin hoitoon on laajaa

Suomalaisista 70 prosenttia oli Ajatuspaja Toivon tuoreessa kyselyssä sitä mieltä, että hallitus on epäonnistunut vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemisessa. Vain 15 prosenttia on asiasta eri mieltä.

Kyselyssä havaittiin myös, että tyytymättömyys hallituksen toimintaan kriisin ratkaisemisessa on hiukan keskimääräistä yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Vähemmän koulutetut ovat tyytymättömämpiä kuin korkeasti koulutetut, ja taloudellisesti heikoimmin toimeen tulevat ovat tyytymättömämpiä kuin hyvin pärjäävät suomalaiset. Vaalipiirikohtaisessa tarkastelussa suurin pettyneiden osuus on Satakunnassa ja Savo-Karjalassa.

Puoluekannatuksen mukaisessa tarkastelussa osoittautuu, että jokaisen eduskuntapuolueen kannattajissa on enemmän heitä, joiden mielestä hallitus on epäonnistunut tässä vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemisessa. Vain SDP:n kannattajien joukossa alle 50 prosenttia arvioi hallituksen epäonnistuneen. Kuitenkin myös heidän joukossaan useampi arvioi hallituksen epäonnistuneen kuin onnistuneen.

Suhtautuminen tutkimuskysymykseen puoluekannatuksen mukaan

Asia aiheuttanee etenkin hallituspuolueiden keskuudessa pohdintaa, koska monissa eri kyselyissa juuri vanhuspalveluiden tila on jo pitkään ollut yksi niistä aiheista, joista suomalaiset ovat kaikkein eniten huolissaan.

Kyselyn toteuttaminen

Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18–79 –vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat).

Aineisto kerättiin 15.- 22.9.2022.

Aineisto sisältää 4.186 henkilön vastaukset.

Haastattelut kerättiin Kantar Publicin Gallup Forumissa.

Kyseessä on vastaajapaneeli, jossa tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 1,5 prosenttiyksikköä.

Tässä selvityksessä käytetty data on annettu vapaaseen käyttöön julkistuksen yhteydessä.

Lisätiedot:

Antti Vesala, tutkimuspäällikkö
antti.vesala@toivoajatuspaja.fi