Ajatuspaja ToivoJulkaisutSelvityksetDataa ehdokasasettelusta – kuuden suurimman eduskuntapuolueen ehdokasasettelu koko maassa ja 12 vaalipiirissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Dataa ehdokasasettelusta

Kuuden suurimman eduskuntapuolueen ehdokasasettelu koko maassa ja 12 vaalipiirissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

 

Selvitys eduskuntavaalien ehdokasasettelusta 2023(PDF)

Eduskuntavaaleissa 2023 ehdolla on yhteensä 2424 ehdokasta 35 ehdokaslistalta. Tässä selvityksessä keskitymme kuuteen suurimpaan eduskuntapuolueeseen, joita ovat sosiaalidemokraatit, perussuomalaiset, kokoomus, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto. Näillä puolueilla ehdokkaita 1 285, mikä on yli puolet kaikista ehdokkaista.

Selvitys sisältää seuraavat tiedot, jotka on kerätty sekä koko maan osalta että kustakin Manner-Suomen 12 vaalipiiristä erikseen:

       • Ehdokkaat sukupuolen mukaan
       • Ehdokkaat ikäluokittain (18–29-, 30–49-, 50–64- ja yli 65-vuotiaat)
       • Vuoden 2019 vaaleihin osallistuneiden ehdokkaiden osuus
       • Vuoden 2019 vaaleihin osallistuneiden ehdokkaiden keräämä äänimäärä
       • Kunnanvaltuuettujen osuus ehdokkaista
       • Aluevaltuutettujen osuus ehdokkaista

Poimintoja

 • Perussuomalaisilla on eniten (99) sellaisia ehdokkaita, jotka olivat ehdolla myös vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Tämä joukko keräsi vuonna 2019 puolueen äänistä 66 %.
 • SDP:n viime vaaleissa olleet ehdokkaat keräsivät äänistä niin ikään 66 % ja kokoomuksen 63 %. Keskustan ja vihreiden vuoden 2019 vaaleihin osallistuneet ehdokkaat toivat tuolloin listoilleen noin puolet äänistä.
 • Kunnanvaltuutettuja nykyisistä eduskuntavaaliehdokkaista on eniten perussuomalaisilla (171/217). Aluevaltuutettuja ehdokaslistoilla on määrällisesti eniten kokoomuksella ja SDP:llä, molemmilla 89.
 • Ehdokaslistojen ikäjakaumat vaihtelevat vaalipiireittäin. Perussuomalaisten ehdokkaiden mediaani-ikä on korkein 49 vuotta ja vastaavasti matalimmat ovat vihreillä (42) ja vasemmistoliitolla (41).
 • Nuoria eli alle 30-vuotiaita naisehdokkaita on perussuomalaisissa yksi ja vihreissä 24. Nuorissa miesehdokkaissa ei ole niin suuria eroja puolueiden välillä.

Selvityksen datan on koonnut LuK Arvi Tolvanen. Analyysia on laatinut Tolvasen kanssa toiminnan-johtaja, VTM Sini Ruohonen ja kiitokset kommenteista kuuluvat tutkimuspäällikkö, FM Antti Vesalalle.

Lisätiedot: Sini Ruohonen, sini.ruohonen@toivoajatuspaja.fi